Vad är djurrätt?

 

Djurrätt handlar om alla djurs rättighet att leva väl och slippa lida i den här världen, att de alltid skall behandlas med respekt och uppskattning och att människor skall stå till svars för hur de interagerar med dem. Det kan handla om hur länge man får lämna katten ensam hemma till vilka produkter man bör undvika då de framställs genom att djur far illa, som elfenben eller kosmetiska produkter. Det handlar också om hur djur på bondgårdar skall behandlas och om hur man kan bevara vildmark och skogar för att djur skall kunna leva vidare. Allt människor gör kan potentiellt skada världens djur och det finns mycket som sker utan att man nödvändigtvis är medveten om det, som att inte kasta plastpåsar i havet då sälar kan missta dem för maneter eller att störa eller skrämma djur som är speciellt utsatta, till exempel vid dräktighet.

Det handlar också om hur man kan stifta lagar om hur djur skall behandlas med värdighet och hur dessa lagar följs. Om man ser ett djur behandlas illa, vart kan man vända sig och hur kan man hjälpa till om man ser ett djur lida? Vad finns det för föreningar och organisationer som man kan stödja finansiellt eller jobba som volontär? Kan man göra förändringar i sitt vardagsliv för att förbättra djurens livskvalitet och i så fall hur?

Djur har olika rättigheter i olika kulturer och det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som sker i andra länder när man skall semestra där. Som besökare kan man ofta göra stora skillnader för djurens liv då man som turist bidrar till den lokala ekonomin och därmed är eftertraktad. Djurens rättigheter sträcker sig över nationens gränser och då svenskar reser mycket har man ett ansvar även bortom det egna landet, då djur är fullkomligen oberoende av nationalitet och medborgarskap.

Om man ser en hund fastkedjad vid ett träd i Grekland kan man direkt ringa till polisen då det idag är olagligt och både kan leda till böter och fängelsestraff. När åsnor far illa på den spanska landsbygden kan man ge det uppmärksamhet i sociala media vilket i sin tur kan tvinga lokala kommuner att göra något åt saken då de är rädda för negativ rapportering,

Utan djur är människan inget värd här på jorden och det är viktigt att man från en tidig ålder lär sig detta faktum. Alla tjänar en viss funktion för planetens fortlevande och genom att lära sig respekt och empati blir man en bättre människa i alla livets skeden. Djur är inte bara till för mat, de ger också kärlek och sällskap och de kan till och med få människor som lider av depression eller autism att komma ur sina skal. Deras roll i samspelet mellan människa och natur är mer framträdande än vad många tror att det är och därför är djurrätt så viktig.

mts_sociallyviral