Djur har också rättigheter

Djur har, precis som vi människor, en del grundläggande rättigheter. Det finns ett regelverk kring hur olika djur ska hanteras och det gäller både vilda och tama djur fast på helt olika sätt förstås.

Husdjur och djurrätt

Den som skaffar ett husdjur, till exempel en hund, tar på sig det som kallas “strikt hundägaransvar”. Det här handlar om en tillsynslag som handlar om att se till att djuret inte orsakar skador eller olägenhet för andra. Hunden ska hållas kopplad och under sådan tillsyn som behövs så att de inte kan orsaka avsevärda olägenheter, som det heter. Denna lag handlar om ditt ansvar som ägare men du har också en skyldighet att ta väl hand om din hund. Den ska ha sin egen hundsäng som en lugn och fredad plats redan från första dagen, och den ska bli utfodrad och rastad på ett för rasen adekvat sätt. Du får inte heller lämna din hund ensam hela dagarna och självklart får den inte heller överges utan vidare. Djurskyddslagen tar också upp vad som gäller vid tävlingar, transporter eller träning av djur.

När man ser sin egen underbara hund i sin varma sköna hundsäng är det svårt att tänka sig att inte ta hand om den på bästa sätt, men tyvärr finns det människor som tänker annorlunda. Ser du en hund som verkar fara illa bör du kontakta polisen om det är akut läge. Normalt är det annars Länsstyrelsen som har uppgiften att se till att djur mår bra och blir väl omhändertagna i länet. De har därför en djurskyddsinspektör som kan undersöka förhållandena och vid behov omplacera vanvårdade djur så de får komma till en bättre djurägare som kanske har en hundsäng att erbjuda.

Djurskyddslagstiftningen

Denna lag berör främst vilda djur, det är förbjudet att hålla sådana som sällskapsdjur. Det innebär att den som hittar och tar hem en djurunge eller något annat djur inte får behålla det utan tillstånd. Du som är djurvän och hittar ett skadat vilt har inte rätt att vårda djuret utan att ha tillstånd från Länsstyrelsen, hur goda intentioner du än har. Det finns dock ett undantag vad gäller tillfällig förvaring och då är maxtiden 48 timmar så du hinner leta reda på professionell hjälp om du skulle hamna i en situation då du hittat ett skadat djur.

Rent allmänt gäller annars att du helt enkelt ska visa hänsyn när du vistas i naturen, respektera djuren som bor där och störa så lite som möjligt.

mts_sociallyviral