Djurmisshandel och vanvård

Många blir upprörda av det lidande och en misär som många kan utsätta sina husdjur för. Det är beklämmande att vi har så låga straff i Sverige för vanvård av djur, och många vill se en förändring av det. Djuren har rätt till att bli högt värderade och när man i lagens ögon ser dem som djur har de inte några rättigheter. Det finns även skrämmande forskning som visar att våld mot djur kan vara ett förstadie till att det senare utvecklas till att personen som inte har några spärrar gentemot sitt djur kan gå vidare till att utsätta människor för våld. Oavsett anledning så ska inget djur behöva utsättas för att bli misshandlat av sin ägare eller någon annan person. Det är en av anledningarna till att man aldrig ska binda sin hund utanför en affär för att gå in och handla. Det kan hända att någon beter sig illa, och då finns du inte i närheten. Vanvård av djur är ett ständigt ökande problem. Även här är straffskalan för låg. Ofta ger tillsynsmyndigheterna flera möjligheter till djurägaren att förbättra sin skötsel av djuret. Helena Striwing är en känd auktoritet på området och har skrivit flera böcker.

Misshandlande män slår ofta både kvinnan och djuren

Det är viktigt att känna till att det finns forskning som visar att våld i familjen drabbar även husdjuren vilket är tragiskt. Det är vanligast att det är en man som är förövaren och misshandlar kvinnan och även barnen. Alltför ofta händer det att det finns en hund eller katt i hemmet som mannen hotar att misshandla om kvinnan inte gör som han säger. Det är inte bara kvinnan som är brottsoffret utan alla i familjen löper samma risk att bli misshandlade. Det är en av anledningarna till att det idag har bildats flera föreningar som hjälper djuren till de kvinnor som blivit misshandlade för att de ska kunna lämna sina män. Tyvärr accepterar inte de skyddande boenden som kvinnohusen samhället kan erbjuda att de kan ta med sig sina husdjur när de flyr för sitt liv. Då är det viktigt att de har en möjlighet att lämna sina djur i någon annans vård. Ofta använder mannen djuren som en gisslan för att kvinnan inte ska kunna lämna honom. Ideella krafter gör här en sto insats för både djur och kvinnor. De ska ha en eloge för det arbete de gör, helt oavlönat.

Fårens skötsel bör förbättras

Det är inte bara våra vanligaste husdjur som hund och katt som löper risk att bli vanvårdade. Tyvärr kommer det rapporter som gör oss uppmärksammade på situationen för får, grisar och kor. Det varierar kraftigt ifrån mellan olika besättningar hur de blir hanterade och om de lever under drägliga livsförhållanden. Får öppnar upp våra landskap och håller dem fria ifrån sly. Trots att det numera är förbjudet att använt elektriska pådrivare när man flyttar får finns det ett mörkertal som fortfarande använder det. Fåren ger kött och det är många lamm som får korta liv för att människan ska ha mat på bordet. Ett får ska klippas minst en gång per år, många gör det två gånger om året. Det är dock inte alla som gör det på ett skonsamt sätt för fåren utan hanterar fåren hårt och håller dem fixerade. Det är inte alla som känner till att en klippmaskin klipper ullen snabbt och smärtfritt utan använder sig av sax med sämre resultat.

mts_sociallyviral