Djurättens historia i sammanfattning

 

Människan har länga levt med djur vid sin sida; från boskap för jordbruk och mat till hundar och katter för beskydd och sällskap. Det är en obrytbar symbios som varit en avgörande faktor i människorasens överlevade och i olika kulturer har man insett detta i mer eller mindre utsträckning. Lagar och filosofiska diskussioner om djurens rättigheter i samhället började för flera tusen år sedan och här följer en kort historik.

I antikens Egypten hade man mycket strikta lagar om hur djur skulle behandlas. Den grekiske författaren Herodotos beskrev på 400-talet f.Kr hur man var tvungen att först rädda katten om ens hus började brinna och att alla i hushållet var tvungna att raka av sig ögonbrynen om hunden dog. Att smuggla ut katter ur landet var belagt med dödsstraff och man kunde få både böter och fängelsestraff om man inte respekterade djurs status.

Även grekerna diskuterade och instiftade regler om djurs rättigheter och den främste förespråkaren var filosofen och vetenskapsmannen Pythagoras som trodde på reinkarnation och ansåg att djur därför alltid måste behandlas väl. Han brukade till och med köpa djur på marknader bara för att släppa dem fria och han ansåg att ett samhälles nivå av civilisation reflekterades i hur människorna i det behandlade sina djur.

Tankarna om reinkarnation och att man kan återfödas som ett djur återfinns i många österländska kulturer, inte minst inom buddhism, hinduism och jainism. Redan på tidigt 200-tal f. Kr stiftade den indiske kungen Asoka lagar om att man måste behandla djur väl, ge dem medicinsk behandling vid behov och att inte jaga vissa arter.

Under medeltiden var det framförallt olika religioner som sysslade med frågor om djurens rättigheter och det hade både positiva och negativa resultat. Till exempel dödade den spanska inkvisitionen många katter då man trodde att de var Satans tjänare, vilket ledde till att ohyran ökade och till sist ledde till den stora digerdöden. Senare började man inse att djurens rättigheter inte bara handlade om att respektera djur för djurens skull, utan även för att de spelar en viktig roll i människans existens.

På 1600-talet började man återigen diskutera djurs rättigheter, vilket ledde till att de första lagarna stiftades i frågan. Idag är dessa väl utvecklade i många länder med det finns fortfarande många förändringar som bör ske.

mts_sociallyviral