Djurens rätt i Sverige

 

I Sverige finns det flera olika djurrättsorganisationer som sysslar med att utbilda, kritisera, agera och ge uppmärksamhet åt olika frågor som behandlar djurens rättigheter i samhället. Organisationen Djurens rätt är landets största och här sysslar man med många frågor och aktiviteter.

Djurens rätt bildades år 1882 och har ända sedan början satt djurens välbefinnande i centrum för djurets eget skull, snarare än för människans. Med andra ord betraktar man djur som egna individer med känslor och behov som måste mötas och inte bara som en viktig del i naturens ordning. Organisationen är helt opolitisk och man uppmuntrar människor att bli medlemmar för att sprida dess budskap, stödja den ekonomiskt och aktivt främja och påverka djurs legala rättigheter i samhället. Man samarbetar både med många lokala organisationer liksom internationella föreningar, hela tiden med djurens välmående i fokus.

Viktiga frågor som man sysslar med är hur djur på bondgårdar skall leva, att motverka pälshandel och djurförsök, att ge uppmärksamhet till hur djurparker behandlar sina djur, hur djur transporteras och ge information till skolor och allmänheten. Alla viktiga frågor som varje människa kan engagera sig i genom att aktivt bli medlem och delta i debatten, är viktiga.

mts_sociallyviral