Föreningen Djurens Rätt

Djurens Rätt är en djurrättsorganisation som är partipolitiskt obunden. Deras målsättning, som de arbetar för, är att ”alla kännande varelser ska få leva sitt liv utan förtryck, tvång eller utnyttjande”.  De försöker uppnå sitt mål bland annat genom att informera beslutsfattare, allmänheten och företag om djurens situation i olika industrier, framförallt pälsindustrin, djurförsöksindustrin (till exempel inom kosmetika och medicin) och livsmedelsindustrin. Konkret vill organisationen bland annat få till stånd lagändringar som gör att det inte längre är tillåtet att utföra experiment på djur, att man måste avveckla djurfabriker och pälsfarmer och att djur på alla andra sätt ska ”skonas från lidande” som orsakas av människor.

Djurens Rätt är den största djurrättsorganisationen i Sverige med mer än 40 000 medlemmar, vilket betyder att deras budskap uppenbarligen berör många i landet. Organisationen grundades den 7 oktober år 1882, och hette då Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Djurförsök var med andra ord grunden för Djurens Rätts verksamhet. Bland samfundets grundare hittar man prinsessan Eugenie och Jacob Christopher Lembcke. Ända fram till 1970-talet var djurförsöken organisationens huvudfråga, men efter det breddades verksamheten till att även omfatta andra situationer där djur utnyttjas av människor.

Anledningen till att många kan sympatisera med Djurens Rätts målsättningar är sannolikt att de kan föreställa sig hur det skulle vara om deras eget älskade husdjur utsattes för liknande djurförsök. Ibland känner man dock sannolikt bara irritation, snarare än kärlek, till sitt husdjur, till exempel när man ska flytta och märker hur mycket det har smutsat ned. Då kan man anlita en städfirma för att bespara sig besväret. Du kan enkelt få hjälp med flyttstädning i Kristianstad på Qleano.se, så att du kan fortsätta älska ditt husdjur utan irritationsmoment.

mts_sociallyviral